Podczas zawierania umowy z dostawcą usług telewizyjnych, internetowych czy telefonicznych – w tym przypadku z firmą INEA warto wiedzieć w jakich momentach i na jakich warunkach możemy wypowiedzieć podpisywaną umowę. Oczywiście żadna umowa nie jest zawierana na całe życie i jej czas dobiegnie końca po określonym czasie. Jednak czy oprócz wypowiedzenia umowy w przypadku kończenia się czasu jej trwania można tego dokonać w innym momencie?

Wypowiedzenie umowy Inea

Wszystkie możliwości dotyczące wypowiedzenia umowy w Inea określa regulamin, który załączany jest do dokumentów jakie podpisujemy. Dlatego warto poświęcić nieco więcej czasu na ich przeczytanie nawet jeśli pracownik twierdzi, że przedstawił na wszelkie niezbędne informacje. Przecież podpisując umowę jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem i akceptujemy jego postanowienia.

Wypowiedzenie umowy Inea – kiedy można to zrobić?

W przypadku zawierania umowy na odległość, czyli poza lokalem ustawowo przysługuje nam 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania konkretnej przyczyny. Zawsze w pakiecie dokumentów załączany jest wzór wypowiedzenia Inea, który wystarczy wypełnić i na własny koszt odesłać wraz ze sprzętem jeśli takowy był zamawiany. Operator nie ma prawa w takim przypadku żądać od nas rekompensaty za przerwanie umowy. Kolejną opcją jest śmierć abonenta. Uprawniona osoba (najbliższa rodzina np. żona, matka, syn, itp.) mogą rozwiązać umowę zawartą przez zmarłą osobę na podstawie aktu zgonu otrzymanego w urzędzie. Tutaj również nie są ponoszone żadne koszty z tego tytułu. W momencie, gdy umowa jest zawierana czas określony, przeważnie 24 miesiące mogą pojawić się dodatkowo koszty związane ze zgłoszeniem jej wypowiedzenia. Zawsze wysokość kwoty określa regulamin. Jeżeli nie możemy odnaleźć tego zapisu lub po prostu dokumenty nie są pod ręką zawsze można skonsultować wszelkie wątpliwości z pracownikiem Inea lub zadzwonić na infolinię. Tam oczywiście wszystkie rozmowy są nagrywane, więc nie ma możliwości uzyskania błędnych informacji. Innym przykładem dotyczącym wypowiedzenia umowy w Inea jest zakończenie trwania okresu zawartego w umowie. Wtedy nasze usługi przechodzą na tzw. czas nieokreślony. Z jednej strony zabezpiecza to nas przed utratą z dnia na dzień telewizji czy internetu oraz w razie podwyższenia cen pakietów zachowujemy stawki, które były w momencie podpisywania umowy. W takiej sytuacji możemy bez problemu zakończyć współpracę z operatorem. Trzeba pamiętać jedynie o okresie wypowiedzenia, który liczy jeden okres rozliczeniowy (inaczej mówiąc – jeden miesiąc).

Wzór wypowiedzenia Inea

Czy jest nam potrzebny jakiś wzór wypowiedzenia Inea? Do zerwania umowy nie jest on wymagany. Możemy wykorzystać oczywiście dostępne wzory znajdujące się na stronie operatora ale również napisać wszystko własnoręcznie. W takim przypadku należy pamiętać, aby podać niezbędne dane umowy, żeby operator wiedział jaką umowę wypowiadamy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj